לקסיקון - טריפורה

אלמנט אופייני ודומיננטי בחזיתות הבניה הערבית המסורתית בארץ:
פתח בעל 3 קשתות ברצף הממוקמות לרוב במרכז החזית.

תגובות