לקסיקון - אינג'ינר

ingenieur

מהנדס מוסמך.

תגובות