לקסיקון - שטרבה

חיבור ביציקת בטון ו"קוצים" מפלדה בין קיר בלוקים לבין עמוד בטון.

תגובות