לקסיקון - בדירה

tolerance (אנגלית)

סבולת, הסתיה המותרת מהמידה הנקובה.

תגובות