לקסיקון - טרומי

מוכן מראש.

בדרך כלל מתיחס לאלמנט בטון שהוכנס למקומו במבנה כשהוא כבר מוכן, כאלמנט קשיח (בניגוד ליציקת הבטון למקומו).

תגובות