לקסיקון - טרן-קי

turn-key (אנגלית)

"לסובב מפתח"

חוזה טרן-קי : חוזה שיספק את כל העבודות, כולל הגמר, רק תבוא עם המפתח בסוף ותכנס.

תגובות