לקסיקון - גרונג

gehrung (גרמנית)

חתוך בפינה בחצי זווית.

תגובות