לקסיקון - סגסוגת

ערבוב בתמיסה או בתרכובת של שני יסודות או יותר

תגובות