לקסיקון - ציר סוס

ציר נסתר המותקן במשקוף ובצד הצר של הדלת. כאשר הדלת סגורה בלתי נראה לעין.

מבטאים כ- SOS

תגובות