לקסיקון - רצפה צפה

מבצעים אותה בקרקעות יציבות כאשר אין סכנה של שקיעת שכבות הריצוף משום שמניחים אותה על הקרקע עצמה. מיישרים ומהדקים את האדמה, עושים שכבת הפרדה מחומר איטום ויוצקים את הרצפה מבטון מזוין, חשוב לציין שיש לבצע תפר התפשטות והתכווצות.

תגובות