לקסיקון - דורמר

dormer (אנגלית)

ראה - קוקיה.

תגובות