לקסיקון - מזחלה

גם - מזחילה, מזחלת

תעלה המנקזת את המים ומובילה אותם אופקית אל המרזב.

תגובות