לקסיקון - שכבת הרבצה

"שכבת הרבצה" בעבודות טיח, היא שכבה שמיושמת על הרקע לפני ביצוע שכבות הטיח האחרות, מיישמים אותה בקירות חוץ, תפקידה לשמש כ"מעיל" ולצמצם חדירת רטיבות למבנה. היא מורכבת ממלט דליל- חול צמנט ביחס 3:1. עדיף להוסיף תוסף דוחה מים. לאחר היישום מבצעים אשפרה למשך כ-4 ימים. השכבות הנוספות מבוצעות לאחר 48 שעות.

תגובות