לקסיקון - מס שבח

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווחי הון הנובעים ממכירת מקרקעין או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. המקור המשפטי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין המוכר בציבור כחוק מס שבח שהיה שמו הקודם של חוק זה.

פרטים נוספים

תגובות