לקסיקון - ג'ט גראוט

ג`ט גראוטינג Jet grouting הוא מונח כללי המתאר מגוון רחב של טכניקות המאפשרות טיוב קרקע ושינוי תכונותיה הגיאו-מכאניות כך שתוכל להתאים לצרכים החדשים הנדרשים ממנה. מבנים,מתקנים,כבישים וכו` מבוססים ומתפקדים על פני הקרקע (לעיתים אף בתוכה...) ולכן נדרשות מהקרקע תכונות מוגדרות היטב בכדי שתוכל לעמוד בדרישות התכנון כך שהמבנה יוכל לתפקד בהתאם לייעוד, לקיים ולצרכים הנדרשים ממנו.

תגובות