לקסיקון - גרעין

"גרעין" במבנה רב קומות מורכב מקירות בטון המחוברים ביניהם ויוצרים "קופסא" קשיחה, כגון חדרי מדרגות קירות ממ"ד.
תפקידו לשאת את המומנטים הנגרמים למבנה מעמסים אופקיים, רוחות ורעידת אדמה.

תגובות