לקסיקון - כיפה גיאודטית

כפה המורכבת ממוטות קצרים היוצרים סריג (טטרהדרוני).

תגובות