לקסיקון - פרפורציה

perforation (אנגלית)

ניקוב (פח בדרך כלל).

תגובות