לקסיקון - פלטפורמה

plate forme (צרפתית)

רציף, דוכן, משטח מוגבה.

תגובות