לקסיקון - דלת פנדללבית

pendeltuer (גרמנית)

דלת מטוטלת, פתיחה לשני הכוונים. בבקשה דוגמאות

תגובות