לקסיקון - רמפה

rampe (צרפתית)

כבש, משטח משופע למעבר.

תגובות