לקסיקון - טרים

Trim (אנגלית)

מסגרת לפתח.

תגובות