לקסיקון - כבש

גם רמפה.

משטח משופע לעליה.

תגובות