לקסיקון - תיב"מ

ראשי תיבות - תכנון בעזרת מחשב.

באנגלית:
CAD - Computer Aidded Design

תגובות