לקסיקון - ביי וינדו

bay window (אנגלית)

חלון מפרץ - חלון היוצא מקו הקיר ויורד עד לרצפה.

להשלמה - תמונה

תגובות