לקסיקון - שיש

אבן גיר (ליימסטון) צפופה המאופיינת בחורים באבן ומשחק גוונים.

משמשת לריצופי פנים וחוץ, חיפויים, מדרגות ,ספי חלונות.

מיובאת מטורקיה ואיטליה.

תגובות