לקסיקון - דוסה

(ערבית)

מפתן מוגבה.

נקבת הדוס..?
אכן כן, מדובר בנקבת הדוס המצויה במערב הקטמונים

תגובות