לקסיקון - נוזינג

nosing (אנגלית)

אף מדרגה

תגובות