לקסיקון - שנפר

schnaper (גרמנית)

סגר קפיצי.

תגובות