לקסיקון - חגורת בטון

רכיב הנדסי במבנה הבנוי מבטון מזויין, אשר נועד לסייע ביציבות המבנה ובמניעת סדקים, תפקיד החגורה הוא לסייע למבנה כנגד מאמצים אופקיים. במקרים מסויימים משממשת החגורה לנשיאת בלוקים הניצבים מעל פתח בקיר הבנוי.

תגובות