תחרות אדריכלים! - תחרות מעונות סטודנטים הטכניון

תחרות אדריכלים! - תחרות מעונות סטודנטים הטכניון

תחרות פומבית לתכנון 
מעונות סטודנטים לרפואה ברחוב אלנבי 85 חיפה – הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 


לפרטים אודות ההרשמה, הורידו את הטופס: טופס הרשמה


ליחצו כאן למעבר לחומר למתכנן  הכולל: 
תנתחרות אדריכלים! - תחרות מעונות סטודנטים הטכניוןאי התחרות (מסמך הכולל את תנאי התחרות ונהליה, הוראות כלליות להגשת הצעות, טופס השתתפות, טופס לתיאור עקרונות התכנון)
דבר הטכניון: פרופ' פרץ לביא – נשיא הטכניון
פרוגראמת השדרוג ומתווה תכנון מנחה (כולל ניתוח קונסטרוקטיבי, תנועה,חנייה ותקציב הפרויקט).
מיפוי, צילומים :
תיקיה מכווצת הכוללת:
1.צילום אוויר מבנה קיים + מגרש PDF
2.מפת רקע DWG עם סימון גבולות השטח לתכנון (קובץ מכווץ)
3.מגרש וחזיתות מתוך היתר בנין קיים להריסה – מצב קיים
4.תכנית קומה טיפוסית של בנין קיים להריסה.רקע סטטוטורי תקף - תב"ע חפ/2000
5.מגרש וקונטור בנין קיים PDF
6.אומדן תקציבי - טכניון

נספחים: נוסח חוזה המקובל בטכניוןהמידע באדיבות אתר עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
תגובות