YVEL מפעל תכשיטים מרכז מבקרים ואולם תצוגה- ירושלים

מפעל לתעשיה זעירה -YVEL
YVEL מפעל תכשיטים מרכז מבקרים ואולם תצוגה- ירושלים
סטטוס: בבניה

YVEL חברה לתכשיטים המתמחה בפנינים, פנתה אלינו על מנת שנתכנן עבורה קומפלקס שכולל: מפעל תכשיטים, מרכז מבקרים, אולם מכירה ואת משרדי החברה שימוקם בסיבוב מוצא.
המבנה ממוקם באתר בו שכנו בעבר יקבי אפרת מהווה את המבנה הראשון בתחומי העיר ירושלים וככזה משמש כעין שער לא רשמי לעיר.
העבודה על הפרויקט דרשה עיסוק במספר תחומים: שימור החלק העתיק, תכנון נוף, תכנון המפעל תוך הכרות עם תהליכי הייצור השונים, תכנון משרדי החברה הממוקמים בקומה השנייה של המבנה, תכנון מהלך המבקרים במבנה כך שיחשפו לאופן בו מיוצרים התכשיטים מבלי שיפריעו למהלך הייצור וכן תכנון אולם המכירה של התכשיטים.
תוכנן ציר הליכה מרכזי הבנוי מרצפת זכוכית המונחת על חלוקי נחל שמעליהם מים זורמים. הנחל מוביל את המבקרים בין מחלקות הייצור השונות שמוקמו בהתאם לסדר בו מיוצרים התכשיטים החל מעיצובם דרך מיון אבני החן שיבוצן בתכשיט ותהליכי הניקוי והגימור שלו. בסוף המסלול ממוקם חלל המכירה הכפול שממנו ישנה גישה לחלקו העתיק של המבנה ויציאה לגינה האחורית דרך קיר מים.

Architext

אדריכלות - דורון חזן

מציגי הפרויקט

תגובות