בית החולים ביקור חולים ירושלים

בית החולים ביקור חולים ירושלים
הפרויקט כולל שימור ושיקום של שני המבנים הקיימים, תכנון והקמה של מחלקות חדשות ותכנון אגף חדש לבית החולים בשטח כולל של 50,000 מ"ר.

בית החולים הקיים נמצא בפינת הרחובות שטראוס-הנביאים במרכז העיר ירושלים כשתכנית בנין עיר הקיימת מחייבת לשמר את מבני בית החולים ההיסטוריים ומתירה להקים מבנה נוסף לבית החולים ששטחו הכולל מעל הקרקע עומד על כ-10,000 מ"ר בשש קומות.
בנוסף ניתן להקים ארבעה מרתפים בשטח כולל של 12,000 מ"ר, כך שסה"כ עומד שטח הבנין המתוכנן בשלב א' על 22,000 מ"ר.

בשלב ב', לאחר שינוי התב"ע, יגיע שטחו של הבנין מעל הקרקע ל- 24,000 מ"ר ב-12 קומות ובתוספת ארבע קומות המרתף יעמוד סה"כ שטח הבנין החדש על 36,000 מ"ר. שטחו של בנין זיו עומד כיום על 5,500 מ"ר ושטחו של בנין היידן מגיע ל-8,500 מ"ר, כך שלאחר סיום הפרויקט יסתכם שטחו של בית החולים ב-50,000 מ"ר.

מציגי הפרויקט

תגובות