הדמיה לסטודנטים - מחזור מי גשם

הדמיית חוץ - מערכת ריצוף רחוב המתעלת מי גשמים
פרוייקט גמר של סטודנטית לעיצוב - רינת עלימה - תלת מימד דנאור שטרוזמן

שזוכה להופיע בסיקור של YANKODESIGN ושל עוד 44 אתרים בעולם. בנוסף, בקרוב יוצא סיקור ע"ג מגזין צרפתי.

עם העידן הירוק
אנו רואים קרן רחוב מתקדמת, מערכת ניקוז המעבירה את מי הגשמים אל העצים ואל מערכות לשימוש במי הגשמים.

הדמייה בודדת.

תגובות