צילום דירה למעצבת קרן בוגנים

צילום דירה למעצבת קרן בוגנים
צילום הדירה נעשה בשעות הבוקר, בזמן שחודרות קרני שמש ישירות לחלל הדירה. הצילום נעשה ללא תאורה מלאכותית על מנת לשמר את תחושת החום והביתיות שבדירה.

מציגי הפרויקט

תגובות