Orel Dare to dream

פורום סטודנטים, הגשות, מבחנים, בקשות, הסברים, הנחיות בכל ענפי התכנון, העיצוב והבנייה. הכל מלבד הקפיטריה... טוב, גם הקפיטריה.

מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום

Orel Dare to dream

orel 17.01 (17:19)
חברת אוראל היא חברה נישתית בתחום הון הסיכון המתמחה בהשקעה ביזמים סטודנטים.
במסגרת התמחותינו בקהל היעד, אנו מתמקדים בשוק מוצרים שונה משוק הון הסיכון המסורתי, ומשקיעים ברעיונות הקשורים לשוק מוצרי הצריכה- אותם רעיונות המעוררים את השאלה- "איך לא חשבו על זה קודם?".
תפישתנו את הסטודנט היזם במרכז העשייה, כמו גם התאמת השירותים הניתנים לצרכי היזם, הופכות את אוראל לחממת גידול לסטודנטים יזמים.
צור קשר, ומי יודע- אולי נהפוך את הרעיון שלך למציאות...
Orel
Dare to dream

www.orelteam.com
777977756
המודעה מתייחסת ליזמים ויזמיות כאחד.
הוסף תגובה קישור ישיר