קיר ממ"ד

פורום אדריכלות נועד לדיוני אדריכלים, ארכיטקטים וסטודנטים בתחום. אתם מוזמנים להתייעץ עם המומחים בנושאי אדריכלות ותכנון, גם גם להתייעצות עם אדריכלים לאנשים בתהליכי תכנון ובנייה.

מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום

קיר ממ"ד

אורח 8.01 (15:09)
בקיר ממ"ד היצוק בטון, איך מחפים מבפנים? האם בלוח גבס או טיח בלבד? האם ניתן להוסיף איזולציה ליתר בידוד? מה מקובל ומה מומלץ? תודה.
הוסף תגובה קישור ישיר

חיפוי קירות מקלט - מתוך התקנות של פיקוד העורף

אורח 8.01 (15:34)
פרק ז' — צפויים, חיפויים, צבע, סימון ושילוט
141. (א) פני הדופן הפנימי של קירות המקלט ותקרותיו יהיו חלקים עם גמר יציקת הבטון ואין לטייח אותם אלא לצבעם בלבד.
(ב) פני הדופן החיצוני על קירות המקלט הבולטים מעל פני הקרקע יהיו מבטון חשוף, צבוע או מטוייח, הכל לפי שיקולי המתכנן.
(ג) יש לקטום את מקצועות כל הקירות החיצוניים והפנימיים של המקלט בצלע שאורכה 2 ס"מ לפחות.
142. (א) קירות המקלט, לרבות דרך הגישה למקלט, לא יצופו בצידם הפנימי באריחי חרסינה, טיח, צפויי אבן או באריחים מסוג אחר.
(ב) (1) יש לרצף את רצפת המקלט באריחי רצוף או בציפוי בחומר כגון פי.וי.סי. חומר אפוקסי או חומר אחר שאישרה הרשות המוסמכת;
(2) שיפולים (פנלים) מותר שיהיו מחומר כגון פי.וי.סי. אבל אין להשתמש בחמרים כגון אריחי רצוף, חרסינה, טיח וכו'.
(ג) המדרגות במקלט תהיינה עשויות מבטון מזוין ומצופות  מוזאיקה יצוקה באתר.
(ד) התקנת ריצוף, חיפוי או ציפוי באמצעות חומר שאינו מאלה שפורטו לעיל תהיה באישור מי ששר הבטחון הסמיכו לכך.
143. (א) לא תותקן במקלט תקרה אקוסטית אלא אם כן היא עשויה מחמרים בלתי דליקים ובלתי רעילים, והרכבתה ושיטת התקנתה קבלו אישור מאת מי ששר הבטחון הסמיכו לכך.
(ב) תקרה אקוסטית תהיה עשויה מהחמרים הבאים, כולם או  חלקם:
(1) משטחים מפח או אלומיניום;
(2) משטחים עשויים סיבי זכוכית (פיברגלס);
(3) משטחים מחמרים מינרליים:
(4) ציפוי אקוסטי בהתזה;
(5) חומר אחר שאישר מי ששר הבטחון הסמיכו לכך.
144. (א) פנים המקלט, לרבות חדר מדרגות, יציאות חירום, דרכי גישה וכיוצא באלה למעט הרצפה, יסוייד בסיד או סיד סינתטי, או ייצבע בצבע פלסטי או אקרילי או בצבע שמן בגוון לבן או בגוון בהיר אחר לפי בחירת המתכנן; הסיד או הצבע, לפי הענין, יחודשו מזמן לזמן.
(ב) פריטי המסגרות יובאו לאתר כשהם צבועים בצבע יסוד; צביעת פריטי המסגרות תהיה בהתאם לנדרש בתכניות הביצוע של המקלט ובהתאם לדרישות המפרט וכן בהתאם למפרט מכון התקנים מספר 197.
(ג) שימוש בחומר צביעה אחר מחייב אישור רשות מוסמכת.
הוסף תגובה