חיזוק מבנים - תמ"א 38

                                         חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה-תמ"א 38                                        


                                         (בר לב-מומחים בארגון דיירים לתמ"א 38)

            &nbsחיזוק מבנים - תמ"א 38p;                       


תמ"א 38 מעניקה זכויות בניה מפליגות למבנים אשר ההיתר לבנייתם הוצע לפני יום ה-1.1.80, כתמריץ לחיזוקם.

התמ"א 38 מעניקה גם הקלות תכנוניות למבנים אשר ההיתר לבנייתם ניתן מיום ה- 1.1.80 ואילך, ואשר לא נבנו לפי תקן 413, בכך שהיא מאפשרת לאשר בהם חריגה של בניית רכיבי החיזוק מקווי הבניין וגובה הבניה המותרים על-פי התכניות החלות במקום.

על-כן מבקשת התמ"א 38 להבטיח כי יוצא היתר בניה מכוחה רק לאותם מבנים הדורשים חיזוק, וכי אישור הבקשה להיתר יביא לחיזוק המבנה כך שהוא יעמוד בתקן 413.


תנאי לחיזוק המבנה ולמתן היתר בניה מכוח תמ"א 38:  נקבעו תנאים מקדמיים בתמ"א 38 בהם יש לעמוד על-מנת שהועדה המקומית תהיה רשאית לאשר בניה מכוח תמ"א 38. מטרת תנאים אלה היא לוודא כי היתר הבניה הניתן לפי תמ"א 38 בכלל, וכזה המעניק תוספות בניה כתמריץ לחיזוק המבנה הקיים בפרט, יוצא רק למבנה שאכן דורש חיזוק, וכי שיטת החיזוק המוצעת למבנה ולתוספות הבניה המבוקשות מכוח התמ"א 38 תתבצע לפי הוראות תקן 413. 


אנחנו מזמינים אתכם לפגוש אותנו באתר הבית שלנו: http://www.barlev-38.co.il

המאמר באדיבות

תגובות