לקסיקון - פילר

גומחת בטון בגבול עם הרחוב המשמשת לשעוני מים וחשמל, מחברי בזק וכדומה.

תגובות