לקסיקון - מוניציפלי

municipal (אנגלית)

עירוני.

תגובות