לקסיקון - יסוד עובר

שיטת ביסוס ישנה שאין בה שימוש כמעט כיום. מבוססת על קורה שלרוב עוברת בקונטור המבנה ושקועה באדמה, מתחת למבנה.

תגובות