לקסיקון - לובי

lobby (אנגלית)

אולם כניסה.

תגובות