לקסיקון - בלקון

Balkon (גרמנית)

גזוזטרה,יציע, מרפסת.

תגובות