לקסיקון - פואיה

foyer (צרפתית)

אולם כניסה, לובי.

תגובות