לקסיקון - גיבריט

1.חברת אינסטלציה
2.גובה נטו של מעבר מתחת לגשר

תגובות