לקסיקון - דיוואן

(ערבית)

חדר ישיבה וקבלת אורחים. ראה גם ליוואן.

תגובות