לקסיקון - מגהסטרוקטורה

megastrucutre (אנגלית)

מבנה על, מבנה ענק.

תגובות