לקסיקון - קיר דופן כפולה

גם - קיר כפול דופן

קיר הבנוי משתי שכבות וביניהן אויר.

תגובות