לקסיקון - מינרט

מגדל המסגד המוסלמי.

מבנה גבוה, העומד לבדו או שהוא גבוה מכל מבנה סביבו.

תגובות