לקסיקון - שטנגה

stange (גרמנית)

מוט, עמוד.

רגע, וזה ששיחקנו בשכונה "סטנגה"? זה בגלל שניסינו לפגוע בעמוד? וואלה?!?

תגובות